Ladies of the Lakes


Ladies of the Lakes 2018 Calendar
LOL Meeting

LOL Meeting
Ladies Night
Blood Drive

LOL Meeting

LOL Meeting 

LOL Meeting & New Member Welcome Luncheon

LOL Meeting

Blood Drive
LOL Meeting

LOL Meeting
Rigatoni Dinner

LOL Meeting

Holiday Boutique  
LOL Meeting

LOL Meeting/Installation of Officers & Cookie Exchange


January 15           

February 19
February 21
February 24        

March 19           

April 16        

May 21                    

June 18   

August 18
August 20               

September 17
September 25        

October 15

November 3
November 19

December 10 


Yosemite Lakes Park